Tiến độ dự án Multicomplex tính đến ngày 04/08
11:15 PM,5/14/2013
Cho đến thời điểm này, nhà thầu Conteccons đang khẩn trương xây trát các căn hộ. Khu tường gạch đỏ đã xây đến tầng 24, hoàn thành công việc trát đến tầng 14 và đang trát các tầng 15, 16, 17. Khu tường gạch chưng áp xây đến tầng 15 và đang xây các tầng 16, 17, 18. Đã thi công cầu thang bộ số 07 đến tầng 27.

Nhà thầu Eurowindow đang tiến hành lắp khung thép các tầng 1, 2, 3 mặt trước, sau và lắp khung nhôm vách kính các tầng 6 đến 10 mặt trước. Bên cạnh đó, Eurowindow cũng đang lắp kính mẫu để Chủ đầu tư phê duyệt.  
Các nhà thầu cung cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước đang triển khai theo đúng tiến độ của chủ đầu tư. 


Toàn cảnh công trình dự án Muticomplex


Khung nhôm vách kính được Eurowindow lắp đặt từ tầng 6 đến tầng 10 của mặt chính (tiền)


Kết cấu bê tông cốt thép trên mái đã hoàn thành


Xây tường gạch đỏ khu căn hộ đến tầng 24


Nhà thầu Eurowindow lắp kính mẫu để chủ đầu tư lựa chọn